Andmekaitsetingimused

Kes me oleme

Meie veebisaidi aadress on https://rent.minikas.ee.
Veebilehte haldab Õde & Vend OÜ, registrikood 12186040, Kagu tn 20, 11212 Tallinn.

Vastutus

Kasutades käesolevat veebilehte minikas.ee (edaspidi Veebileht) kinnitab kasutaja, et on aru saanud ja aktsepteerib alltoodud tingimusi täies ulatuses.

Kommentaarid

Kui külastajad jätavad saidile kommentaare, salvestame kommentaarivormi andmed ning ka külastaja IP-aadressi ja veebilehitseja tunnuse, et paremini tuvastada rämpsu.

Sinu e-postiaadressi põhjal loodud anonüümne tekstijada (räsi), mida võidakse edastada Gravatari teenusele, et kontrollida selle kasutamist. Gravatari andmekaitsetingimused leiad siit: https://automattic.com/privacy/. Peale kommentaari heakskiitmist on sinu profiilipilt kommentaari juures avalikult nähtav.

Meedia

Kui laadid veebilehele üles pilte, väldi asukohainfo (EXIF GPS) salvestamist piltidesse. Veebilehe külastajad võivad pildid alla laadida ja saada nii kätte kogu neis sisalduva asukohainfo.

Küpsised

Kui lisad saidile kommentaari, võid valida enda nime, e-postiaadressi ja veebilehe info salvestamise küpsistena. Need on mõeldud mugavusvalikuna, kunas pääsed järgmise kommentaari juures selle info uuesti sisestamisest. Need küpsised säilivad ühe aasta.

Sisselogimislehe külastamisel seame paika ajutise küpsise, mis tuvastab, kas su veebilehitseja lubab küpsiseid või ei. See küpsis ei sisalda isikuandmeid ning võetakse veebilehitseja sulgemisel maha.

Kui logid sisse, kasutame mitut küpsist sisselogimisinfo ja ekraanivalikute salvestamiseks. Sisselogimisküpsised säilivad kaks päeva, ekraanivalikute omad ühe aasta. Kui valid “Mäleta mind”, jäetakse sisselogimine meelde kaheks nädalaks. Kontolt välja logides sisselogimisküpsised eemaldatakse.

Artikli muutmisel või avaldamisel salvestatakse sinu veebilehitsejasse uus küpsis. See ei sisalda isikuandmeid ning näitab vaid muudetud postituse tunnust. See aegub 1 päeva pärast.

Google Analytics kasutab küpsiseid, et koguda veebikülastajate andmeid külastuse statistilistel eesmärkidel. Igakord kui keegi külastab meie Veebilehte, kogutakse ja salvestatakse Google serverisse tema andmed järgmisest: kuupäev ja aeg külastusest, IP aadress, asukoht, seadme ja brauseri informatsioon, operatsioonisüsteem, ekraani resolutsioon, külastuse teekond ja kestvus, külastusele viitav ja muu selline informatsioon. Seda infot kogutakse ainult statistilistel eesmärkidel ning ei jagata kolmandate osapooltega, kes pole seotud andmete kogumisega. Kui sa ei soovi, et Google Analytics sinu andmeid koguks, siis on võimalik keelata küpsised oma brauseris või kasutada Google Analytics keelavat brauseri rakendust. Rohkem informatsiooni Google tingimuste ja privaatsuse kohta leiab siit.

Lisatud sisu muudelt veebisaitidelt

Selle veebisaidi artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest (videod, pildid, artiklid jne). Need käituvad samamoodi nagu nende algse päritolulehe külastamisel.

See veebileht võib koguda sinu kohta infot, kasutada küpsiseid, lisada kolmanda osapoole jälgimismehhanisme ja neid sinu tegevuse jälgimiseks kasutada, kui oled sinna kasutajakonto loonud ja sisse loginud.

Kellega me andmeid jagame

Me ei jaga sinu andmeid kellegi teisega peale kolmandate osapoolte ja integreeritud sisumoodulite, mis selles privaatsuspoliitikas juba mainitud on.

Kui kaua me andmeid säilitame

Kommentaare ja nende metaandmeid säilitatakse tähtajatult, et võimaldada järgnevate kommentaaride automaatset tuvastamist ja heakskiitu ilma neid modereerimisele saatmata.

Veebisaidil registreerunud kasutajate kohta säilitame infot, mida nad enda kasutajaprofiili sisestavad. Kõik kasutajad saavad enda infot igal ajal näha, muuta ja kustuda (erandiks on kasutajanimi, mida ei saa muuta). Seda infot saavad näha ja muuta ka veebisaidi haldurid.

Millised on õigused enda andmetele

Kui sul on sellel veebisaidil kasutajakonto või oled kirjutanud kommentaare, võid taotleda faili meie poolt enda kohta käivate isikuandmetega, sh enda poolt sisestatud info. Võid ka taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist. See ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.